แผนยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2556

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 คำรับรองฯ ระหว่างอธิบดีกับที่ปรึกษา รองอธิบดี และหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี30 สิงหาคม 2559 13:07:38571
2 คำรับรองฯ ระหว่างที่ปรึกษา-รองอธิบดีกับสำนัก/สำนักงาน30 สิงหาคม 2559 13:07:54549
3 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง30 สิงหาคม 2559 13:08:11614
4 คู่มือกรอบการประเมินผลตัวชี้วัดปี ๒๕๕๖30 สิงหาคม 2559 13:08:31583
5 รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี ๒๕๕๖30 สิงหาคม 2559 13:08:50638
6 นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมศุลกากร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖30 สิงหาคม 2559 13:09:08616
7 กรอบการประเมินผลรอบ ๖ เดือนแรกปี ๒๕๕๖ (ต.ค.๕๕ - มี.ค.๕๖)30 สิงหาคม 2559 13:09:30581
8 กรอบการประเมินผลรอบ ๖ เดือนหลังปี ๒๕๕๖ (เม.ย.-ก.ย.๕๖)30 สิงหาคม 2559 13:09:521,034
9 รายงานผลรอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๕๖ (ต.ค.๕๕-มี.ค.๕๖)30 สิงหาคม 2559 13:10:13552
10 รายงานผลรอบ ๙ เดือน ปี ๒๕๕๖ (ต.ค.๕๕-มิ.ย.๕๖)30 สิงหาคม 2559 13:10:31565
11 รายงานผลรอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๕๖ (ต.ค.๕๕-ก.ย.๕๖)30 สิงหาคม 2559 13:10:46567
12 คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯปีงบประมาณพ.ศ.255630 สิงหาคม 2559 13:11:05646
ผลลัพท์ทั้งหมด 12 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7795
อีเมล์ : 63000000@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร