ประกาศกรมศุลกากร

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศกรมศุลกากรที่ 182/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 17/2561 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 256428 ธันวาคม 2566 08:24:14253
2 ประกาศกรมศุลกากรที่ 17/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยื่น การพิจารณา และการแจ้งผลการพิจารณาคำร้องขอทราบราคาศุลกากร ถิ่นกำเนิดแห่งของ และพิกัดอัตราศุลกากร ล่วงหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 256128 ธันวาคม 2566 08:21:42249
3 ประกาศกรมศุลกากรที่ 40/2558 เรื่อง การให้บริการวินิจฉัยถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้า ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 255828 ธันวาคม 2566 08:18:06255
4 ประกาศกรมศุลกากรที่ 7/2553 เรื่อง โครงการนำร่องการให้บริการการวินิจฉัยถิ่่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้า ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 255328 ธันวาคม 2566 08:15:19213
ผลลัพท์ทั้งหมด 4 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร (กนอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-5453

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร