บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 2,777 เข้าชมวันนี้
  • 121,481 เข้าชมเดือนนี้
  • 7,465,391 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

การประชุมอธิบดีศุลกากร ครั้งที่ 29 (29th Meeting of ASEAN Director-Generals of Customs) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร พร้อมด้วยนางสาวนิตยา เที่ยงตรงภิญโญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และผู้แทนจากส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นผู้แทนกรมศุลกากรเข้าร่วมการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 29 (29th Meeting of ASEAN Director-Generals of Customs) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 19 สิงหาคม 2563 14:25:39
จำนวนผู้เข้าชม : 1,088
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สบก. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร