สำหรับสินค้าที่เสียอากรตามราคา ภาษีศุลกากรคิดคำนวณอย่างไร

วันที่ : 28 กันยายน 2559 10:12:32
จำนวนผู้เข้าชม : 3,305

คำถาม :

สำหรับสินค้าที่เสียอากรตามราคา ภาษีศุลกากรคิดคำนวณอย่างไร

คำตอบ :

ใช้ราคาศุลกากรของสินค้าคูณด้วยอัตราอากร


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 28 กันยายน 2559 10:18:28
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4630, 20-4631 และ 20-6488
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร