บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 4,104 เข้าชมวันนี้
  • 123,072 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,730,691 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


เวลาสมัครระบบ e-tracking ช่องข้อมูลกรรมการผู้จัดการ ข้อมูลผู้ลงทะเบียน และเอกสารประกอบการสมัครต้องเป็นข้อมูลของใคร เพราะกรอกข้อมูลไปแล้วระบบฟ้องว่าไม่สามารถสมัครได้

วันที่ : 12 กันยายน 2562 09:04:06
จำนวนผู้เข้าชม : 14,945

คำถาม :

เวลาสมัครระบบ e-tracking ช่องข้อมูลกรรมการผู้จัดการ ข้อมูลผู้ลงทะเบียน และเอกสารประกอบการสมัครต้องเป็นข้อมูลของใคร เพราะกรอกข้อมูลไปแล้วระบบฟ้องว่าไม่สามารถสมัครได้

คำตอบ :

รายละเอียดของแต่ละรายการมีดังนี้
กรณี กรรมการผู้จัดการประสงค์จะเป็นผู้ใช้ระบบ e-tracking ด้วยตนเอง (ในช่องข้อมูลกรรมการผู้จัดการและช่องข้อมูล
ผู้ลงทะเบียนเป็นบุคคลเดียวกัน)
 กรรมการผู้จัดการต้องมีชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจในระบบทะเบียนของกรมศุลกากร
(ลงทะเบียนเพิ่มเติมโดยใช้แบบแนบ ก) ก่อน และในหัวข้อ “เอกสารประกอบการสมัคร” 
ยังต้องมีหนังสือมอบหมายให้
ท่านเป็นผู้ลงทะเบียนใช้ระบบ
e-tracking ด้วย

หมายเหตุ หากนิติบุคคลมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจมากกว่า 1 ท่าน ให้ใส่ข้อมูล
                 สมัครของกรรมการเพียงท่านเดียววันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 กันยายน 2562 14:00:55
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร