บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 269 เข้าชมวันนี้
  • 122,960 เข้าชมเดือนนี้
  • 10,533,238 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th
Call Center : 1164

เวลาสมัครระบบ e-tracking ช่องข้อมูลกรรมการผู้จัดการ ข้อมูลผู้ลงทะเบียน และเอกสารประกอบการสมัครต้องเป็นข้อมูลของใคร เพราะกรอกข้อมูลไปแล้วระบบฟ้องว่าไม่สามารถสมัครได้

วันที่ : 12 กันยายน 2562 09:04:06
จำนวนผู้เข้าชม : 8,764

คำถาม :

เวลาสมัครระบบ e-tracking ช่องข้อมูลกรรมการผู้จัดการ ข้อมูลผู้ลงทะเบียน และเอกสารประกอบการสมัครต้องเป็นข้อมูลของใคร เพราะกรอกข้อมูลไปแล้วระบบฟ้องว่าไม่สามารถสมัครได้

คำตอบ :

รายละเอียดของแต่ละรายการมีดังนี้
กรณี กรรมการผู้จัดการประสงค์จะเป็นผู้ใช้ระบบ e-tracking ด้วยตนเอง (ในช่องข้อมูลกรรมการผู้จัดการและช่องข้อมูล
ผู้ลงทะเบียนเป็นบุคคลเดียวกัน)
 กรรมการผู้จัดการต้องมีชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจในระบบทะเบียนของกรมศุลกากร
(ลงทะเบียนเพิ่มเติมโดยใช้แบบแนบ ก) ก่อน และในหัวข้อ “เอกสารประกอบการสมัคร” 
ยังต้องมีหนังสือมอบหมายให้
ท่านเป็นผู้ลงทะเบียนใช้ระบบ
e-tracking ด้วย

หมายเหตุ หากนิติบุคคลมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจมากกว่า 1 ท่าน ให้ใส่ข้อมูล
                 สมัครของกรรมการเพียงท่านเดียววันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 กันยายน 2562 14:00:55
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร