บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 18 เข้าชมวันนี้
  • 80,731 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,688,350 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


บริษัท A ต้องการขายชิ้นส่วนให้แก่บริษัท B ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อนำไปผลิตสินค้าแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักร บริษัท A ต้องติดต่อกรมศุลกากรหรือไม่ อย่างไร

วันที่ : 18 เมษายน 2562 10:38:56
จำนวนผู้เข้าชม : 18,318

คำถาม :

บริษัท A ต้องการขายชิ้นส่วนให้แก่บริษัท B ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อนำไปผลิตสินค้าแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักร บริษัท A ต้องติดต่อกรมศุลกากรหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ :

       นิคมอุตสาหกรรมมีพื้นที่ 2 ประเภท คือ

          1. เขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General Industrial Zone) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถประกอบกิจการได้เช่นเดียวกับพื้นที่ทั่วไปในประเทศ เพียงแต่การนิคมอุตสาหกรรมกำกับดูแลการประกอบกิจการ  

          2. เขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone)  เป็นพื้นที่ที่ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกรรมในเขตนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามกฎหมายของการนิคมอุตสาหกรรมและกฎหมายศุลกากร

          ดังนั้น การขายสินค้าจาก A ให้กับบริษัท B ต้องทราบว่า B ตั้งอยู่ในพื้นที่ใด คำตอบจึงมีได้ 2 แบบ คือ

-    ถ้าบริษัท B ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General Industrial Zone) ถือเป็นการซื้อ-ขายสินค้าภายในประเทศตามปกติ ไม่ต้องติดต่อกรมศุลกากร

-    ถ้าบริษัท B ตั้งอยู่ในเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) การนำของเข้าไปในเขตฯดังกล่าวต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรตามที่กรมศุลกากรกำหนด โดยบริษัท A มีหน้าที่ต้องดำเนินพิธีการศุลกากร โดยเลือก

   จัดทำใบขนสินค้าสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร (ประเภท D) โดยไม่ระบุการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร หรือ เลือกจัดทำใบคำร้อง กศก. 122 ก็ได้ ทั้งนี้ บริษัท A ยังคงต้องจัดทำใบกำกับภาษี 

   สำหรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด 


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 10:57:34
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร