บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 2,282 เข้าชมวันนี้
  • 80,609 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,688,228 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


การขอวินิจฉัยราคาล่วงหน้า กรณีไม่มีราคาซื้อขายจริง สามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร

วันที่ : 9 เมษายน 2562 15:08:24
จำนวนผู้เข้าชม : 5,574

คำถาม :

การขอวินิจฉัยราคาล่วงหน้า กรณีไม่มีราคาซื้อขายจริง สามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร

คำตอบ :

          ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 17/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยื่น การพิจารณา และการแจ้งผลการพิจารณาคำร้องขอทราบราคาศุลกากร ถิ่นกำเนิดแห่งของ และพิกัดอัตราศุลกากร ล่วงหน้า  ในส่วนที่ 1 การกำหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า  กำหนดว่า การยื่นคำร้องต้องมีคำอธิบายรายละเอียดของสินค้าที่จำเป็นในการกำหนดราคาสินค้าล่วงหน้า ประกอบด้วยเอกสารที่มีความจำเป็นต่อการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ได้แก่ หนังสือสัญญาซื้อขาย (Sale Contract) เอกสารการใช้สิทธิของสินค้าที่นำเข้า (License Agreement) เอกสารการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย บัญชีราคาสินค้า (Invoice) บัญชีราคาสินค้าล่วงหน้า (Performa Invoice) ใบสั่งซื้อ(Purchase Order) เลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit

          กรณีไม่มีข้อมูลเอกสารประกอบการทำธุรกรรมการค้า  จึงไม่สามารถยื่นคำร้องขอวินิจฉัยราคาล่วงหน้าได้


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 11:27:45
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร