บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 30 เข้าชมวันนี้
  • 80,743 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,688,362 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


ATA Carnet กับ การทำใบสุทธินำกลับ ต่างกันอย่างไร ควรเลือกใช้อย่างไร กรณี ส่งของออกไปแสดงแล้วนำกลับ

วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562 12:39:11
จำนวนผู้เข้าชม : 9,544

คำถาม :

ATA Carnet กับ การทำใบสุทธินำกลับ ต่างกันอย่างไร ควรเลือกใช้อย่างไร กรณี ส่งของออกไปแสดงแล้วนำกลับ

คำตอบ :

            ATA CARNET เป็นเอกสารที่ออกโดยสภาหอการค้าของประเทศสมาชิก ATA CARNET ออกให้กับผู้ส่งออกในประเทศสมาชิกที่จะนำของออกไปแสดงเป็นการชั่วคราวในประเทศสมาชิก ATA CARNET  และ จะนำกลับมาหลังจากแสดง เอกสารดังกล่าวศุลกากรประเทศสมาชิก ยอมรับเป็นใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก และ หนังสือค้ำประกันค่าภาษีอากรในประเทศผู้นำเข้า นั่นหมายความว่า หากเราซึ่งเป็นสมาชิก ATA CARNET นำสินค้าไปแสดงในประเทศสมาชิก ATA CARNET จะต้องขอให้สภาหอการค้าออกเอกสาร ATA CARNET ซึ่งขณะส่งออกจะใช้เป็นใบขนฯขาออก เมื่อไปถึงประเทศสมาชิก จะเป็นใบขนฯสินค้าขาเข้า และ เป็นหนังสือค้ำประกันไปในตัว  เมื่อแสดงเสร็จจะนำกลับ ก็ใช้เอกสารนั้นเป็นใบขนสินค้าส่งออกจากประเทศที่ไปแสดง พอมาถึงประเทศเราก็ใช้เป็นใบขนสินค้าขาเข้านำของกลับเข้ามา ประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสารและการหาหลักประกันค่าภาษีอากรในประเทศที่ไปแสดง   กรณีมีค่าภาษีอากรเกิดขึ้นในประเทศที่ไปแสดง หากผู้นำไปแสดงไม่ชำระ ประเทศสมาชิกจะเรียกเก็บกับสภาหอการค้าในประเทศนำเข้าแล้วสภาหอการค้ามาเรียกเก็บกับสภาหอการค้าในประเทศผู้ส่งออก

            ในการขอเอกสาร ATA CARNET จากสภาหอการค้าจะมีการวางเงินเป็นประกันค่าภาษีอากรตามอัตราของประเทศผู้นำเข้า  และ มีค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารด้วย และ สามารถขอไปแสดงได้มากกว่า 1 ประเทศ

            แต่หากไม่ได้ไปแสดงในประเทศสมาชิก เอกสาร ATA CARNET ก็ไม่มีประโยชน์ เนื่องจากนำไปใช้ไม่ได้ในประเทศที่นำไปแสดง ต้องเปลี่ยนมาเป็นการทำใบขนสินค้าของประเทศผู้นำเข้า ซึ่งถ้าพบกรณีนี้ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติพิธีการส่งออกตามปกติ แต่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรว่าจะนำของที่ไปแสดงกลับมา ศุลกากรจะออกใบสุทธินำกลับไว้ให้ ซึ่งใบสุทธินำกลับเป็นประโยชน์ตอนนำกลับเข้ามา หากสามารถตรวจสอบขณะนำกลับเข้ามาว่าเป็นของเดียวกันกับที่ส่งออกไป จะได้รับการยกเว้นค่าภาษีอากรทุกประเภท ตามหลักกฎหมายพิกัด ฯ ภาค 4 ประเภท 1  การนำกลับจะนำมาครบทั้งจำนวนที่ส่งออกหรือไม่ครบก็ได้   ดังนั้น ขั้นตอนคือ

            ส่งออก ทำใบขนสินค้าขาออก ถ่ายรูป และ แจ้งว่าจะนำกลับ ขอใช้สิทธิใบสุทธินำกลับตามภาค 4 ประเภท 1

            นำเข้าในประเทศที่จะแสดง  ดำเนินการตามพิธีการศุลกากรของประเทศนั้นๆ

            นำกลับเข้ามาในประเทศไทย ทำใบขนสินค้าขาเข้า ตามจำนวนที่นำกลับ พร้อมแสดงหลักฐานใบสุทธินำกลับและรูปถ่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หากถูกต้องจะได้รับยกเว้นค่าภาษีอากร

            การเลือกใช้จึงขึ้นอยู่กับว่า สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจาก   ATA CARNET  หรือไม่ เนื่องจากมีการวางประกันและมีค่าใช้จ่ายด้วย 


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 12:04:44
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร