บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 2,710 เข้าชมวันนี้
  • 117,036 เข้าชมเดือนนี้
  • 3,412,206 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

ขั้นตอนการดำเนินการในกรณีที่นิติบุคคลไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ e-Tracking ได้

วันที่ : 26 มกราคม 2560 15:09:39
จำนวนผู้เข้าชม : 61,472

คำถาม :

ขั้นตอนการดำเนินการในกรณีที่นิติบุคคลไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ e-Tracking ได้

คำตอบ :

     1.  กรณีลืมรหัสผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน แต่มีข้อมูล email

     1.1 คลิกที่เมนู “ลืมรหัสผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน”     1.2 จะเข้าสู่หน้าจอกรอกข้อมูลนิติบุคคลเพื่อใช้ในการขอรหัสผู้ใช้งาน/รหัสผ่านใหม่ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ     2.  กรณีลืมทั้งหมด

          2.1   ทดลองสมัครใหม่ ตามวิธีการที่แนะนำในระบบ ถ้าระบบตรวจสอบว่านิติบุคคลนี้มีรหัสผู้ใช้งานไม่เกิน 2 รหัสผู้ใช้งาน ระบบจะกำหนดให้รหัสผู้ใช้งานที่นิติบุคคลลงทะเบียนไว้สามารถใช้งานระบบได้

          2.2  แต่หากระบบตรวจสอบว่ามีรหัสผู้ใช้งาน 2 รหัสผู้ใช้งานแล้ว ระบบจะไม่อนุญาตให้นิติบุคคลลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ กรณีนี้ให้นิติบุคคลดำเนินการ ดังนี้

      -  จัดทำเอกสารแสดงเหตุผลของการขอยกเลิกรหัสผู้ใช้งานเดิม โดยหนังสือนี้ต้องแจ้งชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนไว้เดิม และหนังสือต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการของนิติบุคคลนั้น
               ส่งมาทาง
email : etsadmin@customs.go.th

      -  กรมศุลกากรจะแจ้งผลให้นิติบุคคลผ่านทาง emailวันที่ปรับปรุงล่าสุด : 27 มกราคม 2560 08:17:25
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักบริหารกลาง (ศบศ. สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6867

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร