บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 5,844 เข้าชมวันนี้
  • 103,973 เข้าชมเดือนนี้
  • 2,328,437 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

หากมีความประสงค์จะขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง และมีขั้นตอนในการขออนุญาตอย่างไร

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 21:53:50
จำนวนผู้เข้าชม : 2,193

คำถาม :

หากมีความประสงค์จะขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง และมีขั้นตอนในการขออนุญาตอย่างไร

คำตอบ :

คลังสินค้าทัณฑ์บนเป็นมาตรการการส่งเสริมการส่งออกของรัฐบาลที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ส่งออกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคลังสินค้าทัณฑ์บนตามมาตรา 8 และ 8 ทวิ แห่งกฎหมายศุลกากร พ.ศ. 2469 โดยงดเว้นการเก็บอากรขาเข้าและขาออกแก่ของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศและเก็บ ในคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อส่งออกไปยังนอกประเทศ ทั้งนี้ไม่ว่าจะส่งออกในสภาพเดิมเหมือนและที่นำเข้าหรือในสภาพที่ได้ผลิต ผสมหรือประกอบ เป็นอย่างอื่น คลังสินค้าทัณฑ์บนที่กรมศุลกากรประกาศกำหนดให้มีการจัดตั้งมีทั้งสิ้น 7 ประเภทซึ่งแต่ละประเภทจะมีวัตถุประสงค์ สิทธิประโยชน์ รวมถึงหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดตั้งที่แตกต่างกันออกไป ท่านสามารถดูรายละเอียดของคลังสินค้าทัณฑ์บนทั้ง 7 ประเภทได้ทีเว็บไซต์กรมฯ หัวข้อ สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฎหมายศุลกากร - > คลังสินค้าทัณฑ์บน


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2559 10:23:31
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักบริหารกลาง (ศบศ. สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6867

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร