บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 2,325 เข้าชมวันนี้
  • 80,652 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,688,271 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


หากมีความประสงค์จะขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง และมีขั้นตอนในการขออนุญาตอย่างไร

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 21:53:50
จำนวนผู้เข้าชม : 9,770

คำถาม :

หากมีความประสงค์จะขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง และมีขั้นตอนในการขออนุญาตอย่างไร

คำตอบ :

คลังสินค้าทัณฑ์เป็นมาตรการการส่งเสริมการส่งออกของรัฐบาลที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ส่งออกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคลังสินค้าทัณฑ์บน  แห่งกฎหมายศุลกากร พ.ศ. 2560  โดยงดเว้นการเก็บอากรขาเข้าและขาออกแก่ของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศและเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนเมื่อส่งออกไปยังนอกประเทศ ทั้งนี้ไม่ว่าจะส่งออกในสภาพเดิมเหมือนที่นำเข้าหรือในสภาพที่ได้ผลิต ผสมหรือประกอบ เป็นอย่างอื่น คลังสินค้าทัณฑ์บนที่กรมศุลกากรประกาศกำหนดมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะมีวัตถุประสงค์  รวมถึงหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดตั้งที่แตกต่างกันออกไป ท่านสามารถดูรายละเอียดของคลังสินค้าทัณฑ์บนได้ทีเว็บไซต์กรมฯ หัวข้อ เรื่องน่ารู้และกฎหมาย -> สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร -> คลังสินค้าทัณฑ์บน


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 15:18:22
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร