บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 2,278 เข้าชมวันนี้
  • 80,605 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,688,224 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


ขอทราบระเบียบขั้นตอนและการปฏิบัติในการนำเข้าสินค้าภายใต้ AFTA โดยอัตราอากรภายใต้ ATIGA และ WTO ต่างกันอย่างไรและควรเลือกใช้อัตราใด รวมถึงเอกสารที่ต้องใช้ในการนำเข้า และสามารถตรวจสอบอัตราอากรภายใต้ ATIGA ได้ที่ไหน

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 21:53:25
จำนวนผู้เข้าชม : 12,585

คำถาม :

ขอทราบระเบียบขั้นตอนและการปฏิบัติในการนำเข้าสินค้าภายใต้ AFTA โดยอัตราอากรภายใต้ ATIGA และ WTO ต่างกันอย่างไรและควรเลือกใช้อัตราใด รวมถึงเอกสารที่ต้องใช้ในการนำเข้า และสามารถตรวจสอบอัตราอากรภายใต้ ATIGA ได้ที่ไหน

คำตอบ :

อัตราอากรภาย ใต้ ATIGA และ WTO ต่างกันคือ อัตราอากรภายใต้ ATIGA เป็นอัตราอากรที่กำหนดให้ลดหรือยกเว้นอัตราอากรสำหรับของนำเข้าที่มีแหล่ง กำเนิดจากประเทศที่เป็นภาคีอาเซียน ส่วนอัตราอากรภายใต้ WTO เป็นอัตราอากรที่กำหนดให้ลดหรือยกเว้นอัตราอากรสำหรับของนำเข้าที่มีแหล่ง กำเนิดจากประเทศที่เป็นภาคีขององค์การการค้าโลก การจะเลือกใช้อัตราใดก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าเป็นภาคีความ ตกลงฉบับใด หากเป็นภาคีความตกลงของทั้งสองฉบับก็มีสิทธิเลือกใช้อัตราใดก็ได้ เว้นแต่สินค้าเกษตร ต้องดำเนินการตามระเบียบของกรมการค้าต่างประเทศ   สำหรับเอกสารและขั้นตอนในการนำเข้าสามารถศึกษาได้จากที่เว็บไซต์กรมฯ หัวข้อ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด และการตรวจสอบอัตราอากรภายใต้ ATIGA และ WTO ก็สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์กรมฯหัวข้อ  บริการอิเล็กทรอนิกส์ -> ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 15:19:29
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร