บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 6,346 เข้าชมวันนี้
  • 100,787 เข้าชมเดือนนี้
  • 2,600,714 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

ขอทราบระเบียบขั้นตอนและการปฏิบัติในการนำเข้าสินค้าภายใต้ AFTA โดยอัตราอากรภายใต้ ATIGA และ WTO ต่างกันอย่างไรและควรเลือกใช้อัตราใด รวมถึงเอกสารที่ต้องใช้ในการนำเข้า และสามารถตรวจสอบอัตราอากรภายใต้ ATIGA ได้ที่ไหน

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 21:53:25
จำนวนผู้เข้าชม : 2,905

คำถาม :

ขอทราบระเบียบขั้นตอนและการปฏิบัติในการนำเข้าสินค้าภายใต้ AFTA โดยอัตราอากรภายใต้ ATIGA และ WTO ต่างกันอย่างไรและควรเลือกใช้อัตราใด รวมถึงเอกสารที่ต้องใช้ในการนำเข้า และสามารถตรวจสอบอัตราอากรภายใต้ ATIGA ได้ที่ไหน

คำตอบ :

อัตราอากรภาย ใต้ ATIGA และ WTO ต่างกันคือ อัตราอากรภายใต้ ATIGA เป็นอัตราอากรที่กำหนดให้ลดหรือยกเว้นอัตราอากรสำหรับของนำเข้าที่มีแหล่ง กำเนิดจากประเทศที่เป็นภาคีอาเซียน ส่วนอัตราอากรภายใต้ WTO เป็นอัตราอากรที่กำหนดให้ลดหรือยกเว้นอัตราอากรสำหรับของนำเข้าที่มีแหล่ง กำเนิดจากประเทศที่เป็นภาคีขององค์การการค้าโลก การจะเลือกใช้อัตราใดก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าเป็นภาคีความ ตกลงฉบับใด หากเป็นภาคีความตกลงของทั้งสองฉบับก็มีสิทธิเลือกใช้อัตราใดก็ได้ สำหรับเอกสารและขั้นตอนในการนำเข้าสามารถศึกษาได้จากที่เว็บไซต์กรมฯ หัวข้อ การใช้สิทธิ์การค้าเสรีและ WTO ?และการตรวจสอบอัตราอากรภายใต้ ATIGA และ WTO ก็สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์กรมฯหัวข้อ ?ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2559 10:23:18
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักบริหารกลาง (ศบศ. สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6867

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร