บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 3,588 เข้าชมวันนี้
 • 122,556 เข้าชมเดือนนี้
 • 14,730,175 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


ถ้าต้องการขับรถออกนอกประเทศต้องทำอย่างไรบ้าง

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 21:34:12
จำนวนผู้เข้าชม : 9,744

คำถาม :

ถ้าต้องการขับรถออกนอกประเทศต้องทำอย่างไรบ้าง

คำตอบ :

 1. การนำรถยนต์ส่วนบุคคลออกนอกประเทศนั้น จะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรและด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยเตรียมเอกสารให้พร้อมดังนี้
  • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ 3 ใบ
  • ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว เจ้าของรถ 3 ใบ
  • สำเนาทะเบียนรถ 3 ใบ
 2. หากผู้ขับขี่ไม่ใช่เจ้าของรถ
 3. ต้องมีใบมอบอำนาจจากเจ้าของรถด้วย จากนั้นนำเอกสารดังกล่าว 1 ชุด ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรตามชายแดนที่จะเดินทางออก ซึ่งเจ้าหน้าที่จะให้กรอกแบบฟอร์ม "ใบขนสินค้าพิเศษ" โดยกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่จะเดินทางออกไป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวบัตรประชาชน และรายละเอียดของรถยนต์ที่จะนำออกไป พร้อมกับลงลายมือชื่อในใบขนสินค้าดังกล่าว เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจเอกสาร ตรวจรถยนต์เสร็จสิ้นแล้ว จะมอบสำเนาใบขนสินค้าพิเศษให้แก่ผู้ควบคุมรถ เพื่อใช้กำกับรถและแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ด่านพรมแดนที่จะออกไปต่าง ประเทศ
 4. เอกสารทั้งหมดต้องแจ้งรายละเอียด ต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองก่อนเดินทางออกไปทั้งคนและรถยนต์ จะได้ไม่มีปัญหาเมื่อจะเดินทางกลับเข้ามา
 5. เอกสารทั้งหมดที่ได้รับจากทางฝั่งประเทศไทยต้องนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของประเทศนั้น ๆ ทั้งการเดินทางเข้าและออกด้วย


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 14:50:00
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร