บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 5,818 เข้าชมวันนี้
  • 103,947 เข้าชมเดือนนี้
  • 2,328,411 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

นำสินค้าเข้าเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นตัวอย่างจะต้องทำอย่างไร

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 21:08:40
จำนวนผู้เข้าชม : 2,611

คำถาม :

นำสินค้าเข้าเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นตัวอย่างจะต้องทำอย่างไร

คำตอบ :

ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่าง และไม่มีราคาในทางการค้า ได้รับการยกเว้นอากร รวมถึงยกเว้นภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเป็นตัวอย่างสินค้าอื่นๆ ที่นำเข้ามาพร้อมกับตน และจะส่งกลับออกไปภายใน 6 เดือน สามารถขอใช้การวางค้ำประกันค่าภาษีอากรขณะนำเข้า และเมื่อส่งออกหากตรวจสอบได้ว่าเป็นของรายเดียวกับที่นำเข้ามา จะได้รับการคืนเงินค้ำประกัน


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2559 10:00:15
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักบริหารกลาง (ศบศ. สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6867

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร