บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 2,025 เข้าชมวันนี้
  • 83,505 เข้าชมเดือนนี้
  • 3,378,675 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

ต้องการทราบว่านำเข้าเตาไมโครเวฟเข้ามาแต่หากนำเข้ามายังไม่ครบชุดสมบูรณ์จะเสียเข้าพิกัดฯใด

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 20:59:06
จำนวนผู้เข้าชม : 3,732

คำถาม :

ต้องการทราบว่านำเข้าเตาไมโครเวฟเข้ามาแต่หากนำเข้ามายังไม่ครบชุดสมบูณ์จะเสียเข้าพิกัดฯใด

คำตอบ :

กรณีดังกล่าวต้องได้ข้อเท็จจริงว่า ของที่นำเข้า จัดเป็น ของครบชุดสมบูรณ์ หรือไม่ เนื่องจาก ในหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร  ข้อ 2 (ก) กำหนดว่า  ของที่นำเข้าที่ยังไม่ครบสมบรูณ์หรือยังไม่สำเร็จ หากมีลักษณะอันเป็นสาระสำคัญของของที่ครบสมบรูณ์หรือสำเร็จแล้ว ให้หมายรวมถึงของที่ครบสมบรูณ์หรือสำเร็จแล้ว ให้ถือเป็นของครบชุดสมบูรณ์ กรณีนี้ต้องจัดเข้าพิกัดของเตาไมโครเวฟ


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 5 มิถุนายน 2561 14:18:53
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักบริหารกลาง (ศบศ. สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6867

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร