บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 3,406 เข้าชมวันนี้
  • 122,374 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,729,993 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


ระเบียบการนำเข้า และการค้นหาอัตราภาษีอากร

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 20:44:25
จำนวนผู้เข้าชม : 173,942

คำถาม :

ระเบียบการนำเข้า และการค้นหาอัตราภาษีอากร

คำตอบ :

  1. ผู้นำของเข้าต้องเข้ามาลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร รายละเอียดตามหน้าเว็บไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th หัวข้อ "ผู้ประกอบการ" > การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก
  2. กรณีนำเข้าสินค้าต้องกำกัด (สินค้าควบคุมการนำเข้า) ต้องขอใบอนุญาตก่อนนำเข้า (สามารถค้นหาพิกัดที่เป็นสินค้าต้องกำกัดได้ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร-> บริการอิเล็กทรอนิกส์ -> ใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ -> Reference Files-> Permission Goods Excel)
  3. สำหรับการค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมศุลกากร -> บริการอิเล็กทรอนิกส์ -> ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2567 16:04:37
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร