สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอ แบบแนบของแบบคำขอ และหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนในแต่ละประเภท รวมถึงตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ ได้จากช่องทางใด

วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 13:45:59
จำนวนผู้เข้าชม : 13,068

คำถาม :

สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอ แบบแนบของแบบคำขอ และหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนในแต่ละประเภท รวมถึงตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ ได้จากช่องทางใด

คำตอบ :

สามารถดาวน์โหลดได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์กรมศุลกากร  www.customs.go.th 

จากนั้นเลือกแถบเมนูด้านบน  ผู้ประกอบการ  >  การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ/ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ
จะมีแถบเมนูด้านซ้ายของหน้าจอให้เลือกดาวน์โหลดตามประเภทของเอกสารที่ต้องการ ดังนี้


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2565 11:36:37
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 20-4634 และ 20-4636

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร