แบบแนบของแบบคำขอ

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 (DOC) แบบบัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (แบบแนบ ต.1)25 ตุลาคม 2566 15:10:198,670
2 (PDF) แบบบัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (แบบแนบ ต.1)25 ตุลาคม 2566 15:10:27789
3 (DOC) แบบรายงานบัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของในสังกัด (แบบแนบ ต.2)25 ตุลาคม 2566 15:10:076,085
4 (PDF) แบบรายงานบัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของในสังกัด (แบบแนบ ต.2)25 ตุลาคม 2566 15:10:16544
5 (DOC) แบบบัญชีรายชื่อผู้นำของเข้า-ผู้ส่งของออก ผู้มอบอำนาจในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรและการดำเนินกระบวนการในทางศุลกากร (แบบแนบ ต.3)25 ตุลาคม 2566 15:09:4910,267
6 (PDF) แบบบัญชีรายชื่อผู้นำของเข้า-ผู้ส่งของออก ผู้มอบอำนาจในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรและการดำเนินกระบวนการในทางศุลกากร (แบบแนบ ต.3)25 ตุลาคม 2566 15:09:59901
7 (DOC) คำร้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน (แบบแนบ ต.5)25 ตุลาคม 2566 15:09:254,251
8 (PDF) คำร้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน (แบบแนบ ต.5)25 ตุลาคม 2566 15:09:35543
9 (DOC) แบบธนาคารเพื่อการขอชำระภาษีอากร และ/หรือ ขอคืนเงินอากร (แบบแนบ ต.6)25 ตุลาคม 2566 15:09:041,989
10 (PDF) แบบธนาคารเพื่อการขอชำระภาษีอากร และ/หรือ ขอคืนเงินอากร (แบบแนบ ต.6)25 ตุลาคม 2566 15:09:17389
11 (DOC) บัญชีรายชื่อผู้รับจ้างช่วงของตัวแทนออกของ (แบบแนบ ต.7)25 ตุลาคม 2566 15:06:023,061
12 (PDF) บัญชีรายชื่อผู้รับจ้างช่วงของตัวแทนออกของ (แบบแนบ ต.7) 25 ตุลาคม 2566 15:08:47438
ผลลัพท์ทั้งหมด 12 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 20-4634 และ 20-4636

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร