ดูข้อความทั้งหมด
มีข้อควม 1 เรื่อง 1 ขณะนี้เว็บไซต์กรมศุลกากรและเว็บไซต์หน่วยงานภายในกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเครือข่าย อาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวในบางช่วงเวลา จึงขออภัยในความไม่สะดวก