ประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้อง

ที่เลขที่ประกาศ รายละเอียด
1 96/2553ประกาศกรมศุลกากร ที่ 96/2553 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของ
2 19/2549แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของ
3 13/2549ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (สมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6488, 02-667-7000 ต่อ 5958

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร