แบบฟอร์มการให้บริการวินิจฉัยล่วงหน้า

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 แบบคำร้องขอให้วินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า แบบที่ 128 กันยายน 2559 12:49:111337
2 แบบคำร้องขอให้วินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า แบบที่ 228 กันยายน 2559 12:49:51660
3 แบบคำร้องขอให้วินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า แบบที่ 328 กันยายน 2559 12:50:14498
4 แบบคำร้องขอให้วินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า แบบที่ 4.128 กันยายน 2559 12:50:37355
5 แบบคำร้องขอให้วินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า แบบที่ 4.228 กันยายน 2559 12:50:57361
6 แบบคำร้องขอให้วินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า แบบที่ 528 กันยายน 2559 12:51:17337
7 แบบคำร้องขอให้วินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า แบบที่ 628 กันยายน 2559 12:51:39281
8 แบบคำร้องขอให้วินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า แบบที่ 728 กันยายน 2559 12:52:00270
9 แบบคำร้องขอให้วินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า แบบที่ 828 กันยายน 2559 12:52:23387
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (สมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6004
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร