ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal

ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal


เปิดให้บริการสำหรับ

การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออกเฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับกรมศุลกากร    

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564


การต่ออายุตัวแทนออกของบุคคลธรรมดาและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564


           


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 4 กรกฎาคม 2565 18:14:43
จำนวนผู้เข้าชม : 260,684
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 20-4634 และ 20-4636

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร