ผู้ใช้งานทำการลงทะเบียนแล้ว แต่เข้าใช้งานระบบ Customs Trader Portal ไม่ได้ ต้องดำเนินการอย่างไร

วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 11:14:53
จำนวนผู้เข้าชม : 576

คำถาม :

ผู้ใช้งานทำการลงทะเบียนแล้ว แต่เข้าใช้งานระบบ Customs Trader Portal ไม่ได้ ต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ :

1.  โปรดตรวจสอบว่าได้ดำเนินการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนครบถ้วนแล้ว

2.  กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านในการลงทะเบียน ให้คลิก “ลืมรหัสผ่าน” แล้วทำตามขั้นตอนที่ระบบแจ้งไปทาง

   E-mail ที่ผู้ใช้งานได้ทำการลงทะเบียนไว้

3.  นอกจากนี้ อาจเกิดจากสาเหตุที่ ระบบ Customs Trader Portal มีความขัดข้อง หรือ แอปพลิเคชันเป๋าตัง

       มีความขัดข้อง

 วิธีการแก้ไขคือ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 สายด่วนบริการศุลกากร หมายเลขโทรศัพท์ 1164 (ช่วงเวลาทำการ)

 และ ศูนย์บริการศุลกากร หมายเลขโทรศัพท์ 02-6677000 ต่อ 205844-8 (ช่วงเวลาทำการ)

 Email แจ้งปัญหา/สอบถามการใช้งานระบบฯ ที่ 77030000@customs.go.th

 ปัญหาการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง หมายเลขโทรศัพท์ 02-1111111


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 24 ตุลาคม 2566 13:47:41
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร