ผู้ใช้งานสแกน QR CODE และยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ ต้องดำเนินการอย่างไร

วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 10:35:26
จำนวนผู้เข้าชม : 345

คำถาม :

ผู้ใช้งานสแกน QR CODE และยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ ต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ :

1.  ดำเนินการอัพเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นปัจจุบัน หรือ

2.  ตรวจสอบ E-mail แจ้ง QR CODE เพื่อยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

2.1  ตรวจสอบว่า QR CODE ที่ถูกสแกนนั้น มีความถูกต้อง ชัดเจนและสมบูรณ์ และให้สแกน
QR CODE เพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้ง หรือ

2.2  กรณีผู้ใช้งานที่ยืนยันตัวตนครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ผู้ใช้งานจะต้องทำการยืนยันตัวตนกับตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

-   นำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนกับตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ภายใน12 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับ E-mail  

ภายหลังจากยืนยันตัวตนกับตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยสำเร็จแล้ว (ภายหลัง 12 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เริ่มสแกน QR CODE) ผู้ใช้งานจะได้รับแจ้งเตือนแอปพลิเคชันเป๋าตัง (Push Notification) ว่า “รายการยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการสำเร็จแล้ว” พร้อมกับสามารถตรวจสอบ E-mail ที่ใช้ในการลงทะเบียนว่าได้รับ E-mail แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ จึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบ Customs Trader Portal ได้   

หากกรณีที่ผู้ใช้งาน ไม่ดำเนินการยืนยันตัวตนกับตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ภายใน 12 ชั่วโมง ผู้ใช้งานจะต้องรอจนกว่า QR CODE เดิมจะหมดอายุ (Expired) ตามกำหนด 7 วัน หลังจากนั้นผู้ใช้งานจะต้องทำการสมัครใช้บริการผ่าน Customs Trader Portal ใหม่อีกครั้ง

3. แจ้งปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัง หมายเลขโทรศัพท์ 02-111-1111


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 24 ตุลาคม 2566 13:47:06
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร