การเพิ่มบัญชีรายชื่อผู้นำของเข้า – ผู้ส่งของออก ต้องใช้แบบคำขอใด

วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 14:09:03
จำนวนผู้เข้าชม : 4,271

คำถาม :

การเพิ่มบัญชีรายชื่อผู้นำของเข้า – ผู้ส่งของออก ต้องใช้แบบคำขอใด

คำตอบ :

การเพิ่มบัญชีรายชื่อผู้นำของเข้า – ผู้ส่งของออก ใช้แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับ แบบแนบ ต.3 และใช้เอกสารประกอบ ตามแนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 96/2565 หัวข้อ หลักฐานประกอบแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2565 11:52:13
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 20-4634 และ 20-4636

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร