กฎหมายศุลกากร

กฎหมายหลัก


ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)25 พฤษภาคม 2560 10:34:016,000
2 พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ (ภาษาไทย)22 กันยายน 2559 15:08:228,361
3 พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ (ภาษาอังกฤษ)22 กันยายน 2559 15:08:283,474
4 กฎหมายหลักแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 247122 กันยายน 2559 15:08:391,999
5 กฎหมายหลักแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 247222 กันยายน 2559 15:08:441,438
6 กฎหมายหลักแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พุทธศักราช 247422 กันยายน 2559 15:08:511,345
7 กฎหมายหลักแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พุทธศักราช 247522 กันยายน 2559 15:08:551,454
8 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 6 ) พุทธศักราช 247922 กันยายน 2559 15:09:001,474
9 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 7 ) พุทธศักราช 248022 กันยายน 2559 15:09:071,372
10 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 8 ) พุทธศักราช 248022 กันยายน 2559 15:09:111,320
11 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 9 ) พุทธศักราช 248222 กันยายน 2559 15:09:171,486
12 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 10 ) พุทธศักราช 248322 กันยายน 2559 15:09:211,279
13 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 11 ) พุทธศักราช 249022 กันยายน 2559 15:09:261,274
14 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 12 ) พุทธศักราช 249722 กันยายน 2559 15:09:301,347
15 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 13 ) พุทธศักราช 249922 กันยายน 2559 15:09:341,406
16 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 32922 กันยายน 2559 15:04:291,479
17 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลักพุทธศักราช 2469 พ.ศ. 252822 กันยายน 2559 15:10:271,621
18 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 253422 กันยายน 2559 15:10:371,358
19 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 15 ) พ.ศ. 254022 กันยายน 2559 15:10:421,264
20 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 16 ) พ.ศ. 254222 กันยายน 2559 15:10:481,279
21 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 17 ) พ.ศ. 254316 กุมภาพันธ์ 2560 10:37:581,565
22 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 18 ) พ.ศ. 254322 กันยายน 2559 15:11:001,390
23 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 19 ) พ.ศ. 254822 กันยายน 2559 15:11:081,435
24 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 20 ) พ.ศ. 254822 กันยายน 2559 15:11:141,445
25 กฎหมายหลัก (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 255722 กันยายน 2559 15:11:251,677
26 กฎหมายหลัก (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 255722 กันยายน 2559 15:12:012,833
27 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับแก้ไขล่าสุด)22 กันยายน 2559 15:13:063,468
28 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ฉบับที่ 8 พ.ศ. 255722 กันยายน 2559 15:13:162,957
ผลลัพท์ทั้งหมด 28 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักกฎหมาย (สกม.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6002
อีเมล์ : 65000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร