แบบฟอร์ม

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ใบมอบอำนาจฌาปนกิจสงเคราะห์ศุลกากร16 มีนาคม 2560 13:33:14159
2 หนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ศุลกากร16 มีนาคม 2560 13:34:0585
3 หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์16 มีนาคม 2560 13:35:031,134
4 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ศุลกากร16 มีนาคม 2560 13:35:44111
5 แบบคำขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร16 มีนาคม 2560 13:36:23114
6 แบบคำร้องขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศุลกากร16 มีนาคม 2560 13:37:06102
ผลลัพท์ทั้งหมด 6 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบท.)
อาคาร 120 ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7099
อีเมล์ : 78000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร