แบบฟอร์ม

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 แบบคำร้องขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศุลกากร16 มีนาคม 2560 13:37:061,828
2 แบบคำขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร16 มีนาคม 2560 13:36:231,704
3 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ศุลกากร16 มีนาคม 2560 13:35:441,693
4 หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์16 มีนาคม 2560 13:35:032,761
5 หนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ศุลกากร16 มีนาคม 2560 13:34:051,561
6 ใบมอบอำนาจฌาปนกิจสงเคราะห์ศุลกากร16 มีนาคม 2560 13:33:141,634
ผลลัพท์ทั้งหมด 6 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.)
อาคาร 120 ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7099
อีเมล์ : 78000100@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร