อธิบดีกรมศุลกากร มอบนโยบายการประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2567

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 13.30 น. นายธีรัชย์  อัตนวานิช อธิบดีกรมศุลกากร มอบนโยบายการประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่ผู้บริหารกรมศุลกากร หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง สำนักงาน ศูนย์ กลุ่ม และด่านศุลกากรทุกแห่ง โดยแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง สำนักงาน ศูนย์ กลุ่ม และด่านศุลกากรทุกแห่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ศุลกากรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากรและการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 1/2567 และเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meeting)ณ ห้องภาสกรวงศ์ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2567 15:32:10
จำนวนผู้เข้าชม : 4,014
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สลข. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร