รองฯ นันท์ฐิตา เป็นประธานในการประชุม “Meeting of Basic Planning Survey Mission for JICA’s new Technical Cooperation Project”

วันนี้ (29 มกราคม 2567) เวลา 09.30 น. นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดี เป็นประธานในการประชุม “Meeting of Basic Planning Survey Mission for JICA’s new Technical Cooperation Project” พร้อมด้วยนางอาภาพรรณี แสงมุกดา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้แทนกองบริหารทรัพยากรบุคคล  สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและกำหนดแนวทางการจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมศุลกากร และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ กรมศุลกากร

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 29 มกราคม 2567 17:35:25
จำนวนผู้เข้าชม : 3,623
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สลข. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร