อธิบดีฯ เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การศุลกากรโลก เนื่องในวันศุลกากรสากล ประจำปี 2567 (International Customs Day 2024)

วันนี้ (26 มกราคม 2567) เวลา 10.00 น. นายธีรัชย์ อัตนวานิช อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การศุลกากรโลก เนื่องในวันศุลกากรสากล ประจำปี 2567 เนื่องจากวันที่ 26 มกราคมของทุกปี เป็นวันศุลกากรสากล ซึ่งในปีนี้องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) ได้กำหนดแนวคิดประจำปี 2567 คือ “Customs Engaging Traditional and New Partners with Purpose” เพื่อสื่อถึงความสำคัญของการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานศุลกากรกับพันธมิตรเดิมที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน รวมทั้งแสวงหาพันธมิตรใหม่ให้ครอบคลุมในทุกมิติของการดำเนินงานด้านศุลกากรมากยิ่งขึ้น โดยปีนี้ กรมศุลกากรได้มอบใบประกาศเกียรติคุณจาก WCO ให้แก่หน่วยงานภายในกรมศุลกากรที่มีผลงานโดดเด่นสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว

ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 26 มกราคม 2567 15:35:21
จำนวนผู้เข้าชม : 3,591
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สลข. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร