อธิบดีกรมศุลกากรมอบนโยบายการประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy)

วันนี้ (13 มีนาคม 2566) เวลา 10.00 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ได้มอบนโยบายการประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) ตามประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 ให้แก่ผู้บริหารกรมศุลกากร หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง สำนักงาน ศูนย์ กลุ่มและด่านศุลกากรทุกแห่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ศุลกากร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม zoom cloud meeting) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป

 

ณ ห้องภาสกรวงศ์ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 มีนาคม 2566 10:06:34
จำนวนผู้เข้าชม : 6,812

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร