ผู้บริหารระดับสูงของกรมศุลกากร ศึกษาดูงาน ณ Kawasaki Overseas Mail Sub-branch Customs ณ จังหวัดคานางะวะ ประเทศญี่ปุ่น

วันนี้ (1 ธันวาคม 2565) นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดีกรมศุลกากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี และคณะ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ Kawasaki Overseas Mail Sub-branch Customs โดยมี Mr. Yoichi ISHIKAWA, Director General, Kawasaki Overseas Mail Sub-branch, Yokohama Customs ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ คณะผู้แทนไทยได้รับฟังการบรรยายและศึกษาการดำเนินงานของ Kawasaki Overseas Mail Sub-branch Customs ซึ่งเป็นสำนักงานศุลกากรไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ และการใช้เครื่องมือและสุนัขในการตรวจสินค้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

ณ จังหวัดคานางะวะ ประเทศญี่ปุ่น


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2 ธันวาคม 2565 14:40:56
จำนวนผู้เข้าชม : 2,639
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สลข. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร