ด่านศุลกากรช่องเม็ก กรมศุลกากร หนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งจัด “ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน”

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร และนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน” ณ ด่านศุลกากรช่องเม็ก สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 และนายอนันต์ สิทธิฤทธิ์ นายด่านศุลกากรช่องเม็ก ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจากนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหารกระทรวงการคลังจังหวัดอุบลราชธานี ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ด่านตรวจพืช ด่านอาหารและยา ด่านควบคุมโรค ด่านตรวจสัตว์น้ำ และด่านกักสัตว์ ด่านสากลวังเต่า ด่านพาสีและด่านตำรวจตรวจคนเข้า-ออก วังเต่า สปป.ลาว นายด่านศุลกากรในสังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 และสื่อมวลชนทุกท่านมาร่วมพิธีจำนวนมาก

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 25 พฤศจิกายน 2562 09:22:18
จำนวนผู้เข้าชม : 1,285
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สบก. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร