กรมศุลกากรจัดการประชุม Administrative Meeting for National Contact Points of Regional Intelligence Liaison Office for Asia and the Pacific ครั้งที่ 31 (31st RILO AP NCP Meeting)

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม Administrative Meeting for National Contact Points of Regional Intelligence Liaison Office for Asia and the Pacific ครั้งที่ 31 (31st RILO AP NCP Meeting) ณ ห้อง Lanna Ballroom 1 โรงแรม Shangri-La Hotel เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายธาดา ชุมไชโย ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม เป็นประธาน และ นางสาวนิตยา เที่ยงตรงภิญโญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นผู้ช่วยประธานของการประชุมฯ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประสานงานในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมกับ Regional Intelligence Liaison Office for Asia and the Pacific (RILO A/P) ได้มีโอกาสในการนำเสนอแนวโน้ม สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรในประเด็นด้านยาเสพติด อนุสัญญา CITES ขยะอันตราย และการฉ้อฉลทางศุลกากรที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ รวมทั้งหารือ/แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าวระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขประเด็นปัญหาดังกล่าวร่วมกัน


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 14 พฤศจิกายน 2562 13:42:27
จำนวนผู้เข้าชม : 1,263
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สบก. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร