รองฯกิตติ พร้อมคณะ มอบนโยบายการปฏิบัติงานตามแนวทางของกรมฯ และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ ด่านศุลกากรมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะ ได้เดินทางมาด่านศุลกากรมุกดาหาร เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานตามแนวทางของกรมฯ และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ ด่านศุลกากรมุกดาหาร โดยมีนายกฤษฎา ทองธรรมชาติ ผอ.ศภ.2 และนายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายด่านศุลกากรมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้รับฟังปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
รวมทั้งได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในการจับกุมสินค้าเกษตร ประเภทข้าวสารเหนียวและปลายข้าวสารเหนียว รวมทั้งสิ้นจำนวน 520 กระสอบ น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 26,000 กิโลกรัม ซึ่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ร่วมกับด่านศุลกากรมุกดาหาร ได้ทำการจับกุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของกรมศุลกากร ในการ เข้มงวดป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าข้าวเหนียวและสินค้าเกษตรตามตะเข็บชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยได้รับความเป็นธรรมในการขายผลผลิตและช่วยผู้บริโภคให้ได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 6 พฤศจิกายน 2562 08:52:32
จำนวนผู้เข้าชม : 1,246
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สบก. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร