กรมศุลกากรทอดกฐินพระราชทาน ณ พระอารามหลวงวัดธาตุทอง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติศิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมศุลกากร นำโดยนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวงวัดธาตุทอง เพื่อทำเป็นการทำนุบำรุงพระสงฆ์ พุทธศาสนา จึงได้ปวารณา ถวายจตุปัจจัย ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายบำรุงและบูรณะพระอารามวัดธาตุทอง และมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง และค่าเครื่องไทยธรรม ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,685,238 บาท เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 24 ตุลาคม 2562 09:46:51
จำนวนผู้เข้าชม : 1,137
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สบก. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร