รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร” ของกรมศุลกากร

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายบุญเทียม โชควิวัฒน รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดการสัมมนา “โครงการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากากร”แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ โดยนางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ และนางชวนพิศ วัฒนศิริธรรม ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ในโอกาสนี้ นางกฤติกา ปั้นประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการสัมมนาฯ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวนมาก


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 สิงหาคม 2562 17:09:33
จำนวนผู้เข้าชม : 1,278
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สบก. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร