พิธีสาร 7 ระบบศุลกากรผ่านแดน และภาคผนวกทางเทคนิค

ด้วยกรมศุลกากรอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สัตยาบันพิธีสาร 7 ระบบผ่านแดน และภาคผนวกทางเทคนิค : กฎเกณฑ์และพิธีการว่าด้วยศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวนยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถเขาถึงรายละเอียดของความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวได้ ก่อนที่จะยื่นให้สัตยาบัน เพื่อให้มีผลผูกพันกับประเทศไทยต่อไป จึงขอเผยแพร่รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารที่แนบด้านล่างนี้

 

ผู้เผยแพร่ ส่วนกฎหมายต่างประเทศ สำนักฎหมาย กรมศุลกากร
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7495


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 11 กรกฎาคม 2559 10:38:51
จำนวนผู้เข้าชม : 1,775
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ดูแลระบบ
ส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-6000
อีเมล์ : ict@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร