รับฟังข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น ในการปรับปรุงข้อมูลและรูปแบบการนำเสนอบนเว็บไซต์

ตามที่กรมได้แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงข้อมูลและรูปแบบเว็บไซต์ของกรมศุลกากร เพื่อทำหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูล และปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ของกรมศุลกากร นั้น

 

 

กรมศุลกากรโดยคณะทำงานฯ อยู่ระหว่างศึกษาและออกแบบเว็บไซต์ของกรมฯ ให้เหมาะสม เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อการใช้งานให้มากที่สุด ทั้งนี้ คณะทำงานได้เปิดรับฟังข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น ผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

 

 ลิงค์สำหรับรับฟังข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 11 กรกฎาคม 2559 10:31:56
จำนวนผู้เข้าชม : 945
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ดูแลระบบ
ส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-6000
อีเมล์ : ict@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร