ระบบเครือข่ายหลักของกรมศุลกากรขัดข้อง‏

เนื่องด้วยในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 12.30 น. ระบบเครือข่ายหลักของกรมศุลกากรขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถรับ/ส่ง ข้อมูลกับระบบ National Single Window ได้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร ก็ไม่สามารถใช้ระบบงานต่างๆ ได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 11 กรกฎาคม 2559 10:31:49
จำนวนผู้เข้าชม : 913
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ดูแลระบบ
ส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-6000
อีเมล์ : ict@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร