พิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน

ตามที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window) เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ โดยเป็นการลงนามโดยมีเงื่อนไขว่าต้องได้รับการให้สัตยาบัน
เพื่อแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันอีกครั้งหนึ่ง (Signature subject to ratification) ซึ่งการให้สัตยาบันดังกล่าว
จะต้องดำเนินการภายใน ๑๘๐ วัน ภายหลังการลงนาม ตามกรอบระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้

กรมศุลกากรจึงเผยแพร่ Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window พร้อมคำแปล เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงรายละเอียดของพิธีสารดังกล่าวก่อนที่จะมีการแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 11 กรกฎาคม 2559 10:30:31
จำนวนผู้เข้าชม : 1,048
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ดูแลระบบ
ส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-6000
อีเมล์ : ict@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร