พิกัดศุลกากร

การบริการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า

 กรณีข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรได้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบเป็นหนังสือลงทะเบียนไปรษณีย์ตอบรับ หากไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมภายในการ 15 วันทำการ หรือหากข้อมูลยังไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นคำร้องส่งรายละเอียดเพิ่มเติมภายใน 15 วันทำการ และหากยังไม่ได้รับข้อมูลอีกให้ถือว่าผู้ยื่นคำร้องไม่ประสงค์จะขอให้จำแนกประเภทพิกัดฯ เจ้าหน้าที่แจ้งยกคำร้องแบบที่ 3
กรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรได้เมื่อมีข้อมูลรายละเอียดพอ เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งพร้อมเหตุผลและระยะเวลาที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ยื่นคำร้องทราบแบบที่ 4
กรณีข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรได้ สำหรับคำร้องที่มีเอกสารการนำเข้า ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ และแล้วเสร็จภายใน 60 วันทำการ หากไม่มีเอกสารการนำเข้า ทั้งนี้การนับเวลาดำเนินการจะไม่นับรวมระยะเวลาที่รอข้อมูลเพิ่มเติม
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธันวาคม 2559 15:36:14
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบท.) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-5144
อีเมล์ : 80000100@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร