บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 5,799 เข้าชมวันนี้
  • 15,802 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,352,149 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  1. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานกรมศุลกากร
  2. รายงานการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมศุลกากร (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อมอบนโยบายในการดำเนินการให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
  3. รายงานผลการดำเนินการติดตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  4. รายงานผลการดำเนินการติดตามการนำจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  5. เผยแพร่ QR code และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบวัด IIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ของการประเมิน ITA และเผยแพร่ QR code และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราช
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566 10:27:56
จำนวนผู้เข้าชม : 239

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร