บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 422 เข้าชมวันนี้
  • 7,930 เข้าชมเดือนนี้
  • 13,625,799 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


Customs Trader Portal

ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง  Customs Trader Portal

สถานะ ประเภทของผู้ประกอบการ กิจกรรมที่สามารถดำเนินการ
ผู้นำเข้า-ส่งออก

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
- นิติบุคคล (กรรมการทั้งหมดมีสัญชาติไทย)

1. ลงทะเบียน
2. ขอใช้ข้อมูลทะเบียนกรณีถูกระงับใช้เนื่องจากไม่ปฏิบัติพิธีการฯ ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 6 เดือน
3. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน
4. เพิ่ม/ลดตัวแทนออกของ
5. เพิ่ม/ลดบัญชีธนาคาร (เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566)

ตัวแทนออกของ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

1. ลงทะเบียน
2. ต่ออายุการอนุญาต
3. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน
4. เพิ่มลดผู้นำเข้า-ส่งออก (เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566)
5. เพิ่ม/ลดบัญชีธนาคาร (เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566)

นิติบุคคล (กรรมการทั้งหมดมีสัญชาติไทย)

1. ลงทะเบียน
2. ต่ออายุการอนุญาต
3. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน
4. เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ
5. เพิ่ม/ลด ผู้นำเข้า-ส่งออก (เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566)
6. เพิ่ม/ลดบัญชีธนาคาร (เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566)

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ -

1. ลงทะเบียน
2. ต่ออายุการอนุญาต
3. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน
4. ย้ายสังกัดตัวแทนออกของนิติบุคคล

* ข้อควรทราบ: นิติบุคคลที่ยังไม่เคยจดทะเบียนชื่อภาษาอังกฤษกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอให้จดทะเบียนชื่อภาษาอังกฤษ
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนที่จะใช้บริการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ Customs Trader Portal

- สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์ 0-2547-5155 หรือโทร 1570 กด 0


สายด่วนบริการศุลกากร (Customs Call Center) โทร. 1164 (ช่วงเวลาทำการ)

ศูนย์บริการศุลกากร โทร. 02-667-7000 ต่อ 205844-8 (ช่วงเวลาทำการ)

ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก โทร. 02-667-6488 หรือ 02-667-7802 (ช่วงเวลาทำการ)

ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ โทร. 02-667-7000 ต่อ 204634 หรือ 204636 (ช่วงเวลาทำการ)

Email แจ้งปัญหาการใช้งาน หรือ สอบถามเพิ่มเติม 77030000@customs.go.th

แอปพลิเคชันเป๋าตัง หมายเลขโทรศัพท์ 02-111-1111

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 28 กันยายน 2566 14:40:15
จำนวนผู้เข้าชม : 115,099

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร