อธิบดีฯ เข้าร่วมประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 33 (33rd Meeting of ASEAN Directors-General of Customs)

วันนี้(วันที่ 4 มิถุนายน 2567) นายธีรัชย์ อัตนวานิช อธิบดีกรมศุลกากร นายนิติ วิทยาเต็ม รองอธิบดี นางสาวอโนมา อินชื่นใจ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ และนางสาวยศวดี ตระกลทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศที่ 3 พร้อมด้วยผู้แทนจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 33 (33rd Meeting of ASEAN Directors-General of Customs) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 ในการนี้ นายธีรัชย์ อัตนวานิช อธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะอธิบดีศุลกากรอาเซียน กล่าวอำลาตำแหน่งอธิบดีศุลกากรอาเซียน พร้อมทั้งส่งมอบตำแหน่งประธานการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 33 ให้แก่นาย Nguyen Van Can อธิบดีศุลกากรเวียดนาม ณ เกาะฟูก๊วก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 4 มิถุนายน 2567 21:40:13
จำนวนผู้เข้าชม : 3,978
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สลข. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร