การชำระเงินและค่าใช้จ่ายประเภทใดที่ต้องนำมาปรับราคาภายใต้การกำหนดราคาศุลกากรวิธีที่ 1

วันที่ : 28 กันยายน 2559 10:15:47
จำนวนผู้เข้าชม : 3,785

คำถาม :

การชำระเงินและค่าใช้จ่ายประเภทใดที่ต้องนำมาปรับราคาภายใต้การกำหนดราคาศุลกากรวิธีที่ 1

คำตอบ :

ค่าใช้จ่ายที่ต้องนำมาปรับเพิ่มกับราคาที่ชำระจริงหรือราคาที่จะต้องชำระ ได้แก่ ค่าสิทธิ ค่านายหน้า รายได้จากการขายต่อ ค่าประกันภัย ค่าขนส่ง และค่าอื่นๆ ตามที่ กฎกระทรวงฉบับที่ 132 (พ.ศ.2543) กำหนด หากการชำระเงินหรือค่าใช้จ่ายเหล่านี้ยังไม่ได้มีการรวมอยู่ในราคาที่ชำระจริงหรือราคาที่จะต้องชำระ


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 28 กันยายน 2559 10:19:23
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร