ราคาที่ชำระจริงหรือราคาที่จะต้องชำระหมายถึงอะไร

วันที่ : 28 กันยายน 2559 10:14:33
จำนวนผู้เข้าชม : 3,549

คำถาม :

ราคาที่ชำระจริงหรือราคาที่จะต้องชำระหมายถึงอะไร

คำตอบ :

ราคาที่ชำระจริงหรือราคาที่จะต้องชำระหมายถึงการชำระราคาทั้งหมดที่ได้กระทำไปแล้วจริงหรือที่จะต้องกระทำอันเป็นเงื่อนไขของการขายของที่นำเข้านั้นโดยผู้ซื้อต่อผู้ขาย หรือโดยผู้ซื้อต่อบุคคลที่สามเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันของผู้ขาย ตามข้อ 8 กฎกระทรวงที่ 132(พ.ศ.2543) ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 145 (พ.ศ. 2547)


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 28 กันยายน 2559 10:19:07
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร