ราคาซื้อขายของที่นำเข้า (Transaction value) หมายถึงอะไร

วันที่ : 28 กันยายน 2559 10:14:10
จำนวนผู้เข้าชม : 5,256

คำถาม :

ราคาซื้อขายของที่นำเข้า (Transaction value) หมายถึงอะไร

คำตอบ :

ราคาซื้อขายของที่นำเข้าคือราคาที่ชำระจริงหรือราคาที่จะต้องชำระสำหรับของที่ได้มีการขายเพื่อส่งออกไปยังประเทศนำเข้า โดยได้มีการปรับราคาแล้ว ตามกฎกระทรวงที่ 132 (พ.ศ.2543) ข้อ 9-13


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 28 กันยายน 2559 10:18:59
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร