ราคาศุลกากรได้มาอย่างไร

วันที่ : 28 กันยายน 2559 10:13:44
จำนวนผู้เข้าชม : 7,846

คำถาม :

ราคาศุลกากรได้มาอย่างไร

คำตอบ :

กฎกระทรวงที่ 132 (พ.ศ.2543) ระบุว่า การกำหนดราคาศุลกากรมี 6 วิธี ดังนี้?
1) ราคาซื้อขายของที่นำเข้า (Transaction Value of Imported Goods)?
2) ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน (Transaction Value of Identical Goods)
3) ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน (Transaction Value of Similar Goods)?
4) ราคาหักทอน (Deductive Value Method)
5) ราคาคำนวณ (Computed Value Method)?
6) ราคาย้อนกลับ (Fall Back Method)?
กรณีการกำหนดราคาดังกล่าวต้องเป็นไปตามลำดับ กล่าวคือ ต้องใช้วิธีที่ 1 กำหนดราคาศุลกากรก่อน หากยังไม่สามารถกำหนดราคาศุลกากรได้ ก็จะต้องมีการกำหนดราคาในลำดับถัดไปจนถึงวิธีที่ 6 ทั้งนี้วิธีที่ 4 และ 5 อาจสลับกันได้หากผู้นำเข้าร้องขอและศุลกากรเห็นชอบ


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 28 กันยายน 2559 10:18:51
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร