ดูข้อความทั้งหมด
มีข้อควม 4 เรื่อง 1 พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (HSCODE 2022) รายละเอียด 2 รหัสสถิติสินค้า ฉบับปี พ.ศ. 2565 ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 194/2564 รายละเอียด new 3 สายตรง ส่งของ ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ direct2dg@customs.go.th 4 ขอเชิญแสดงความคิดเห็นในแบนเนอร์ "แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการ" เพื่อกรมศุลกากรจะนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบต่อไป
 
 

บริการอิเล็กทรอนิกส์

  • เกี่ยวกับกรมศุลกากร
  • เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฮาร์โมไนซ์ 2022
  • สายตรง ส่งของ ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
  • ร้องเรียนร้องทุกข์