บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 2,335 เข้าชมวันนี้
  • 80,662 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,688,281 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


กรมศุลกากรเข้าร่วมการประชุม WCO Permanent Technical Committee (PTC) ครั้งที่ 241/242

นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ รองอธิบดี นางสาวบราลี รัตนปิณฑะ อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) ประจําสํานักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ และนางสาวอโนมา อินชื่นใจ ผู้อํานวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมผู้แทนจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร เข้าร่วมการประชุม WCO Permanent Technical Committee (PTC) ครั้งที่ 241/242 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 ณ สํานักงานเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม โดยที่ประชุมฯ ได้มีการหารือกันในประเด็นด้านเทคนิคทางศุลกากรและการรายงานความคืบหน้าผลการดําเนินงานต่างๆ อาทิ Cross-border Regulatory Interconnectivity Framework, Green Customs, Technology and digital Customs, E-Commerce และ Inclusiveness and women in trade เป็นต้น
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 24 ตุลาคม 2566 23:06:40
จำนวนผู้เข้าชม : 1,767
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สลข. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร